Select Language

* Tính đến tháng 3/2019.

DOWN

UP

PRINT

AJINOMOTO'S Nhân viên

34504 người

Các nhân viên khác nhau của Tập đoàn Ajinomoto
đều phát triển kinh doanh bắt nguồn từ mỗi một
nền văn hóa địa phương khác nhau tại 35 quốc
gia trên toàn thế giới.

More

AJINOMOTO'S Thành lập

Từ năm 1909

Tập đoàn Ajinomoto được thành lập cách đây 110 năm nhờ khám
phá ra vị “umamci”. Khát vọng khởi nguồn của người sáng lập
đó là “Tinh thần tiên phong” và “Sáng tạo giá trị mới” vẫn còn được
duy trì cho đến ngày nay.

More

Pabrik

121 Pabrik

Nhà máy Kawasaki, nhà máy đầu tiên của Tập đoàn sẽ
kỷ niệm 100 năm thành lập vào năm 2014. Chúng tôi
hiện đang phát triển các nhà máy tại 24 quốc gia và
khu vực trên thế giới. Chúng tôi cung cấp sản phẩm an
toàn và đáng tin cậy cho khách hàng trên toàn thế giới.

More

AJINOMOTO'S Khu vực phát triển sản phẩm

130 quốc gia, khu vực

AJI-NO-MOTO® đã được xuất khẩu sang Đài Loan vào
năm 1910, một năm sau khi công ty được thành lập. Văn
phòng New York được thành lập vào năm 1917. Hiện
nay có hơn 130 quốc gia và khu vực đang bán sản
phẩm của Tập đoàn Ajinomoto.

More

AJINOMOTO'S Doanh thu

1128 tỷ yên

Chúng tôi cung cấp gia vị, thực phẩm chế biến, đồ uống,
dược phẩm, các axit amin, hóa chất và sản phẩm đa
dạng cho toàn thế giới. Tỷ lệ cơ cấu doanh thu tại Nhật
Bản và các nước khác là khoảng 5:5.

More

Tỷ lệ cơcấu doanh thu năm 2018

Châu Á 284.7 tỷ yên

Châu Mỹ 239.5 tỷ yên

Châu Âu 118.3 tỷ yên

Nhật Bản 484.8 tỷ yên

AJINOMOTO'S Nhân viên nghiên cứu và phát triển

Hơn

1700 người

Nhân viên nghiên cứu và phát triển của Tập đoàn
Ajinomoto, ban đầu chỉ khoảng 100 người vào năm 1956,
về sau đã tăng lên đến khoảng 1000 người cùng với sự
phát triển kinh doanh. Ajinomoto được coi là một công ty
thực phẩm lớn nhất nhờ công trên nền tảng công nghệ.

More