trang web toàn cầu của Umami

Chào mừng bạn đến với trang web toàn cầu của Umami!

Trang web này được thiết kế để giới thiệu và nâng cao nhận thức về
AJI-NO-MOTO ® và vị umami.
Hãy truy cập để tìm hiểu thêm về cảm nhận hương vị Umami qua 5 giác quan cơ bản của bạn.

Ngôn ngữ khác