กรดอะมิโน

ค้นพบว่ากรดอะมิโนสามารถช่วยให้เราทุกคนมีสุขภาพที่ดีขึ้นและยืนยาวขึ้นได้อย่างไร

กลุ่มบริษัทอายิโนะโมะโต๊ะมีส่วนสนับสนุนความเป็นอยู่ที่ดีของมนุษย์ สังคม และโลกของเราด้วย "AminoScience"

กลุ่มอายิโนะโมะโต๊ะได้ศึกษากรดอะมิโนตั้งแต่ก่อตั้งเมื่อกว่า 100 ปีที่แล้ว งานวิจัยของเราไม่เพียงแต่ช่วยอธิบายว่ากรดอะมิโนทำงานอย่างไร แต่ยังให้ผลผลิตวัสดุและเทคโนโลยีใหม่ๆ มากมายที่สร้างขึ้นโดยใช้กรดอะมิโน เมื่อเราพูดถึงพลังของกรดอะมิโน เรากำลังพูดถึงทั้งหมดนี้