อธิบายกรดอะมิโน

กรดอะมิโนเป็นแหล่งกำเนิดของสิ่งมีชีวิตที่จำเป็นสำหรับสิ่งมีชีวิตทั้งหมดบนโลก
พวกเขาสนับสนุนพื้นฐานของการมีชีวิตที่มีสุขภาพดี เช่น การกิน การนอน และการออกกำลังกาย

กรดอะมิโนเป็นส่วนประกอบของโปรตีนซึ่งมีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนการทำงานหลายอย่างในร่างกายของเรา

กรดอะมิโนเพียง 20 ชนิดประกอบเป็นโปรตีนที่พบในร่างกายมนุษย์

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีต่างๆ ในการผลิตกรดอะมิโน

อภิธานศัพท์นี้จะช่วยให้คุณเข้าใจทุกอย่างเกี่ยวกับกรดอะมิโน

คำถามทั่วไปเกี่ยวกับกรดอะมิโน

เรียนรู้เกี่ยวกับโครงสร้างทางเคมีของกรดอะมิโน

โปรตีนร่วมกับคาร์โบไฮเดรตและไขมันเป็นหนึ่งในสามกลุ่มหลักของธาตุอาหารหลัก สารประกอบที่ร่างกายของเราต้องการในปริมาณมากเพื่อให้ทำงานได้อย่างเหมาะสม