พลังของกรดอะมิโน

กรดอะมิโนและวัสดุและเทคโนโลยีใหม่ที่ได้รับจากการวิจัยกรดอะมิโนทำให้อาหารอร่อยขึ้น ส่งเสริมการเจริญเติบโต พัฒนาการและการฟื้นฟู และสนับสนุนสุขภาพร่างกาย กลุ่มบริษัทอายิโนะโมะโต๊ะกำลังใช้ฟังก์ชันเหล่านี้เพื่อแก้ปัญหาด้านสุขภาพและโภชนาการทั่วโลกที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการกินและการสูงวัย

ความเป็นไปได้ของกรดอะมิโนไม่มีที่สิ้นสุด กลุ่มอายิโนะโมะโต๊ะมีส่วนช่วยให้ชีวิตมีสุขภาพที่ดีขึ้นโดยการปลดล็อกพลังของกรดอะมิโน