พลังของกรดอะมิโน

นอกเหนือจากวัสดุและเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่ได้รับจากการวิจัยกรดอะมิโนแล้ว กรดอะมิโนยังทำให้อาหารอร่อยมากขึ้น ส่งเสริมการเจริญเติบโตทางกายภาพ การพัฒนาและการฟื้นตัว และสนับสนุนสุขภาพกาย กลุ่มบริษัทอายิโนะโมะโต๊ะใช้ฟังก์ชันเหล่านี้เพื่อแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพและโภชนาการทั่วโลกที่เกี่ยวข้องกับนิสัยการกินและวัยชรา

ความเป็นไปได้ของกรดอะมิโนไม่มีที่สิ้นสุด ด้วยการปลดล็อกพลัง กลุ่มบริษัทอายิโนะโมะโต๊ะมีส่วนช่วยให้ชีวิตมีสุขภาพที่ดีขึ้น