วิดีโอ: กรดอะมิโนและการเผาผลาญโปรตีน

The Ajinomoto Group is contributing to the well-being of all human beings,
our society and our planet with "AminoScience".


เนื้อหาที่คุณอาจชอบ

กรดอะมิโนคืออะไร?

กรดอะมิโนคืออะไร?

กรดอะมิโนจำเป็นสำหรับสิ่งมีชีวิตทุกชนิด ตั้งแต่จุลินทรีย์จนถึงมนุษย์ สิ่งมีชีวิตทั้งหมดมีกรดอะมิโน 20 ชนิดเหมือนกัน กรดอะมิโนคืออะไร ...

กรดอะมิโนประกอบเป็นโปรตีน

กรดอะมิโน 20 ชนิดที่ประกอบเป็นโปรตีน

ดังที่ทราบกันดีว่ากรดอะมิโนหลายชนิดเป็นส่วนประกอบหลักที่ประกอบเป็นโปรตีน กรดอะมิโน หมายถึง สารประกอบที่มีโมเลกุลประกอบด้วยเอมีน ...

การเพิ่มประสิทธิภาพการบริโภคโปรตีน

ความตั้งใจของเรากลุ่มบริษัทอายิโนะโมะโต๊ะมุ่งมั่นที่จะปรับปรุงการบริโภคโปรตีน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มผู้ด้อยโอกาสและผู้สูงอายุ รวมถึงผู้ที่อาศัยอยู่ใน ...