พบเพื่อนร่วมงานของคุณ

แผนกซอสและเครื่องปรุงรส แผนกผลิตภัณฑ์อาหาร

สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร โรงงานคาวาซากิ

สาขาคิวชู แผนกผลิตภัณฑ์อาหาร

รองประธาน, อายิโนะโมะโต๊ะ โปแลนด์, วอร์ซอ, โปแลนด์

แผนกเคมีภัณฑ์พิเศษ กองวิทยาศาสตร์อะมิโน

Global Communications Dept., Global Corporate Division

ฝ่ายประกันคุณภาพ ฝ่ายบริการองค์กร

เบื้องหลังการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ในไนจีเรีย

แบบสำรวจการมีส่วนร่วม

การให้คุณค่าคนอยู่ใน DNA ของกลุ่ม บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ สิ่งนี้แสดงให้เห็นโดยการสำรวจความผูกพันของกลุ่ม บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะที่เปิดตัวในปี 2017 จุดมุ่งหมายของการสำรวจคือการวัดแรงจูงใจของพนักงานและระดับความผูกพันที่มีต่อ บริษัท และพันธกิจวิสัยทัศน์และค่านิยมASVหรือ Ajinomoto Group Shared Value) ผลลัพธ์จะถูกนำไปใช้ในการปรับใช้รูปแบบการทำงานและการริเริ่มในสถานที่ทำงาน

การสำรวจการมีส่วนร่วมในปี 2019 ของเราพบว่า 80% ของผู้ตอบแบบสอบถามเห็นอกเห็นใจกับ ASV (Ajinomoto Group Shared Value) และมีแรงจูงใจที่จะมีส่วนร่วมกับ ASV มากขึ้น

ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2020 เป็นต้นไปการสำรวจการมีส่วนร่วมจะดำเนินการเป็นประจำทุกปี ไม่เพียง แต่วัดความผูกพันของพนักงานเท่านั้น แต่ยังมีบทบาทในการประเมินผลสัมฤทธิ์และประสิทธิผลของเป้าหมายของเราในการ“ พลิกโฉมการบริหารทรัพยากรบุคคลและองค์กร” ซึ่งเป็นความคิดริเริ่มที่สำคัญของแผนการจัดการระยะกลาง 20-25 ปีสำหรับทั้งกลุ่มและแต่ละองค์กร

การใช้ผลการสำรวจการมีส่วนร่วมเราจะช่วยให้พนักงานแต่ละคนมีความเข้าใจและชื่นชม ASV เป็นรายบุคคลและทำงานเพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรที่พนักงานมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในการพัฒนาและเติบโตของกลุ่ม บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ