ASV Awards

คืออะไร ASV Awards?

กลุ่ม บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะกำลังพัฒนาธุรกิจโดยมี ASV เป็นแกนหลัก เพื่อพัฒนา ASV ในแต่ละประเทศและภูมิภาคของการดำเนินงานต่อไปพนักงานของเราแต่ละคนต้องเข้าใจแนวคิดของ ASV และความสำคัญและนำไปปฏิบัติ

ASV Award เป็นโครงการที่จัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรดังกล่าว โปรแกรมนี้ตระหนักถึงความคิดริเริ่มที่สร้างมูลค่าทั้งทางสังคมและเศรษฐกิจผ่านกิจกรรมทางธุรกิจที่สร้างสรรค์และสร้างสรรค์

ASV กลุ่มอายิโนะโมะโต๊ะสร้างมูลค่าร่วมกันคืออะไร?

ASV แสดงถึงความมุ่งมั่นที่ไม่เปลี่ยนแปลงของเรา: ด้วยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและธุรกิจของเราเราช่วยแก้ไขปัญหาของสังคมซึ่งนำไปสู่การสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ

แนะนำโครงการรางวัลชนะเลิศและอีกสี่โครงการที่ชนะสำหรับปีงบประมาณ 2020 ASV Awards.

Cook Do®สร้างความตื่นเต้นให้กับครอบครัวญี่ปุ่นในปีที่ 40 ดูหนึ่งในแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดเกี่ยวกับวิธีการนำ ASV มาใช้ในภาคพื้นดิน