ASV Awards

ความหมายของ ASV Awards?

กลุ่ม บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะกำลังพัฒนาธุรกิจโดยมี ASV เป็นแกนหลัก เพื่อพัฒนา ASV ในแต่ละประเทศและภูมิภาคของการดำเนินงานต่อไปพนักงานของเราแต่ละคนต้องเข้าใจแนวคิดของ ASV และความสำคัญและนำไปปฏิบัติ

ASV Award เป็นโครงการที่จัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรดังกล่าว โปรแกรมนี้ตระหนักถึงความคิดริเริ่มที่สร้างมูลค่าทั้งทางสังคมและเศรษฐกิจผ่านกิจกรรมทางธุรกิจที่สร้างสรรค์และสร้างสรรค์

ASV กลุ่มบริษัทอายิโนะโมะโต๊ะสร้างคุณค่าร่วมคืออะไร?

ASV แสดงถึงความมุ่งมั่นที่ไม่เปลี่ยนแปลงของเรา: ด้วยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและธุรกิจของเราเราช่วยแก้ไขปัญหาของสังคมซึ่งนำไปสู่การสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ

ในปีงบประมาณ 2022 โครงการริเริ่มที่มีส่วนช่วยในการลดก๊าซเรือนกระจกที่ดำเนินการโดยทีมงานระดับโลกจากธุรกิจผงชูรสและกรดนิวคลีอิก คว้ารางวัลเหรียญทองกลับบ้าน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2021 ASV Awards รางวัลชนะเลิศได้รับรางวัลจากโครงการ Smart Salt สำหรับ "การลดเกลืออย่างอร่อย" โดยใช้น้ำซุปอูมามิและน้ำซุปดาชิ และสำหรับการจัดการกับปัญหาสุขภาพทั่วโลกของการบริโภคโซเดียมส่วนเกิน ความคิดริเริ่มนี้ได้รับเลือกจากผู้เข้าแข่งขันที่น่ายกย่อง 33 คน

แนะนำโครงการรางวัลชนะเลิศและอีกสี่โครงการที่ชนะสำหรับปีงบประมาณ 2020 ASV Awards.