FY2022 ASV Awards รางวัลเหรียญทอง

ผู้ชนะรางวัลเหรียญทอง

บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ
มีส่วนร่วมในการ “ลดก๊าซเรือนกระจก” ผ่าน Global One-Team ในธุรกิจผงชูรสและกรดนิวคลีอิก

ในปีงบประมาณ 2022 โครงการริเริ่มที่มีส่วนช่วยในการลดก๊าซเรือนกระจกที่ดำเนินการโดยทีมงานระดับโลกจากธุรกิจผงชูรสและกรดนิวคลีอิก คว้ารางวัลเหรียญทองกลับบ้าน โครงการริเริ่มนี้มุ่งเน้นไปที่หัวข้อในการจัดการกับความท้าทายของ Speed ​​Up x Scale Up โดยการเพิ่มมูลค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตนให้สูงสุด (การมีส่วนร่วมเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของโลก) เพื่อให้บรรลุ ASV ในธุรกิจผงชูรสและกรดนิวคลีอิก โครงการริเริ่มนี้ได้เปิดตัวโครงการ BRIDGE ซึ่งเป็นความพยายามข้ามสายงานที่เกี่ยวข้องกับห่วงโซ่คุณค่าและบริษัทในเครือในต่างประเทศ จากโครงการนี้ เราได้ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการผลิตผงชูรสและกรดนิวคลีอิกได้อย่างมากในระยะเวลาอันสั้น