ข้อความจากทีมเบเกอรี่ของเราโดยเฉพาะ!

Ajinomoto Cambrooke พยายามจัดหาผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ภายใต้ข้อ จำกัด ของ Covid-19