วิดีโอชุมชน Ajinomoto Cambrooke

วิดีโอชุมชนของ Ajinomoto Cambrooke เกี่ยวกับวิธีการมีส่วนร่วมกับลูกค้าภายใต้การแพร่ระบาดของโควิด -19