บริษัท ในเครืออายิโนะโมะโต๊ะกรุ๊ปไทยบริจาคผลิตภัณฑ์เพื่อสนับสนุนการต่อต้านโควิด -19

นายศรชัยกุศลใจกรรมการ บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด ส่งมอบผลิตภัณฑ์ของ บริษัท ได้แก่ กาแฟกระป๋อง“ เบอร์ดี้” อาร์ทีดีผงกาแฟสำเร็จรูปผสม“ เบอร์ดี้ 3 อิน 1” และ“ พรอตตี้” เครื่องดื่มโปรตีนรสช็อคโกแลตจำนวน 60 ถึงนพ. ขจรศักดิ์แก้วจารุสรองอธิบดีกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขเพื่อสนับสนุนการทำงานของศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) สังกัดกรมควบคุมโรคในการต่อสู้กับการแพร่ระบาดของ COVID-19 ในการนี้ บริษัท มุ่งส่งเสริมให้บุคลากรและเจ้าหน้าที่ทุกคนในการต่อต้าน COVID-19 และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนสังคมไทยให้ก้าวข้ามผ่านสถานการณ์ COVID-19 ไปด้วยกันโดยเร็วที่สุด