เราขอขอบคุณสำหรับความพยายามของทีมเดียว

วิดีโอถ่ายทอดผู้บริหารระดับสูงเพื่อแสดงความขอบคุณพนักงานของกลุ่ม บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะที่พยายามอยู่ภายใต้ข้อ จำกัด Covid19 (30 เม.ย. 2020)

คำบรรยายภาษาอังกฤษ

คำบรรยายภาษาสเปน