ข้อความจากหัวหน้าภูมิภาค

ถ่ายทอดวิดีโอข้อความจากหัวหน้าภูมิภาคเพื่อชื่นชมและให้กำลังใจพนักงานภายใต้ข้อ จำกัด Covid19 (29 พฤษภาคม 2020)