ขอบคุณ One Team! จาก Agro2Agri ในสเปน

โครงการ One Team โดย Agro2Agri ในสเปน พนักงานสำนักงานและการค้าทุกคนที่ทำงานอยู่ที่บ้านได้จัดเตรียมวิดีโอให้กับบุคลากรในโรงงานเพื่อขอบคุณสำหรับความพยายามและความมุ่งมั่นในช่วงเวลาแห่งความกลัวและความไม่แน่นอนเหล่านี้