ขอบคุณทุกคนที่ทำงานจากระยะไกล

ถ่ายทอดข้อความจากพนักงานใน Aji Bio-Pharma เพื่อแสดงความขอบคุณ