เราทำได้! จาก Ajinomoto del Peru

Ajinomoto del Peru แสดงให้เห็นว่าร่วมมือและรวมตัวกันอย่างไรภายใต้ข้อ จำกัด ของ Covid-19