ระงับการดำเนินธุรกิจของ Ajinomoto Russia ชั่วคราว (〇〇〇 “AJINOMOTO”)

เราได้ตัดสินใจระงับการดำเนินธุรกิจของ Ajinomoto Russia ชั่วคราว (〇〇〇 “AJINOMOTO”) เนื่องจากสภาพแวดล้อมทางธุรกิจในปัจจุบัน เราจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและใช้มาตรการเพิ่มเติมตามความเหมาะสม

เรามุ่งเน้นที่การรับรองความปลอดภัยและสวัสดิภาพของพนักงานของเราและครอบครัวในรัสเซีย และทั่วทั้งครอบครัว Ajinomoto ทั่วโลกของเรา เรายังคงหวังสันติภาพ ความมั่นคง และความมั่นคงในโลกนี้ต่อไป

March 26, 2022

Takaaki Nishii, ประธานและซีอีโอ
Taro Fujie, เจ้าหน้าที่บริหาร & รองประธานอาวุโส
บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ