ข่าวประชาสัมพันธ์

Ajinomoto Co. Inc. ตกลงที่จะโอนหุ้นของ บริษัท ทั้งหมดใน บริษัท วัสดุบรรจุภัณฑ์ในประเทศไทยให้กับผู้ร่วมทุน