ข่าวประชาสัมพันธ์

Ajinomoto Co. , Inc. สรุปข้อตกลงในการขายหุ้นของ บริษัท ใน บริษัท กรดอะมิโนที่ใช้อาหารสัตว์ในยุโรป