ข่าวประชาสัมพันธ์

Ajinomoto Co. , Inc. จัดตั้ง Corporate Venture Capital Arm ซึ่งขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงรูปแบบธุรกิจเพื่อการสร้างมูลค่าในการจัดหาแนวทางแก้ไขปัญหาด้านอาหารและสุขภาพ