ข่าวประชาสัมพันธ์

Ajinomoto Co. , Inc. ลงทุนใน SAKA NO TOCHU Co. , Ltd. สตาร์ทอัพอีคอมเมิร์ซสำหรับสินค้าเกษตร - เร่งดำเนินกิจกรรมการร่วมทุนขององค์กรเพื่อสร้างรูปแบบธุรกิจใหม่