ข่าวประชาสัมพันธ์

Ajinomoto Co. , Inc. ประสบความสำเร็จในการพัฒนาทางเลือกที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพสูงสำหรับเม็ดพลาสติกสำหรับเครื่องสำอาง