ข่าวประชาสัมพันธ์

Ajinomoto Co. , Inc. เตรียมสร้างโรงงานแห่งใหม่ที่ AJINOMOTO (MALAYSIA) BERHAD เสริมความแข็งแกร่งให้ระบบการพัฒนาและการผลิตผลิตภัณฑ์ฮาลาลเริ่มดำเนินการในเดือนเมษายน 2022 เงินลงทุนรวมประมาณ 9.3 พันล้านเยน