ข่าวประชาสัมพันธ์

Ajinomoto Group จะจัดตั้ง Ajinomoto Food Manufacturing Co. , Ltd. ซึ่งเป็น บริษัท ใหม่ที่รับผิดชอบการผลิตและบรรจุภัณฑ์เครื่องปรุงรสและอาหารแปรรูปในญี่ปุ่นในเดือนเมษายน 2019 ส่วนหนึ่งของการปรับโครงสร้างระบบการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารของญี่ปุ่น