เรื่องเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือด้านอาหารฉุกเฉินแก่ชาวปาเลสไตน์

บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ จำกัด ได้ตัดสินใจบริจาคเงิน 30 ล้านเยนให้กับโครงการอาหารโลกแห่งสหประชาชาติ (WFP) ซึ่งเป็นองค์กรที่เชี่ยวชาญด้านการให้ความช่วยเหลือด้านอาหาร เพื่อเป็นช่องทางในการให้การสนับสนุนฉุกเฉินแก่ปาเลสไตน์

วัตถุประสงค์ของการบริจาคนี้คือเพื่อสนับสนุนความคิดริเริ่มของ WFP ในการให้ความช่วยเหลือด้านอาหารแก่ผู้ที่อยู่ระหว่างการอพยพในปาเลสไตน์ ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในฉนวนกาซา

เราขออธิษฐานอย่างจริงใจขอให้ผู้ที่ประสบปัญหาขาดแคลนอาหารสามารถกลับมามีชีวิตที่สงบสุขโดยเร็วที่สุด

กุมภาพันธ์ 29th, 2024

บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ