วิดีโอข้อความ: โภชนาการโดยไม่ต้องประนีประนอม

แนวทางด้านโภชนาการของเรา: โภชนาการที่ปราศจากการประนีประนอม

กลุ่มบริษัทอายิโนะโมะโต๊ะขับเคลื่อนด้วยปรัชญาที่ว่าเมื่ออาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการมีรสชาติดี เข้าถึงได้ง่าย และเคารพในประเพณีและรสชาติในท้องถิ่น สุขภาพโลกจะดีขึ้น เรามุ่งหวังที่จะช่วยให้ผู้คนมีชีวิตที่มีสุขภาพดีขึ้นด้วยแนวทางโภชนาการของเรา – โภชนาการที่ปราศจากการประนีประนอม

คำแถลง

อเมริกาเหนือ

บราซิล

ประเทศไทย

อินโดนีเซีย