คำชี้แจง: โภชนาการโดยไม่ต้องประนีประนอม 2021

จากประสบการณ์ของเรากับการแพร่ระบาด ความสำคัญของอาหารในชีวิตประจำวันของเราชัดเจนมากขึ้นกว่าที่เคย กลุ่มบริษัทอายิโนะโมะโต๊ะมุ่งมั่นที่จะจัดการกับปัญหาด้านสุขภาพทั่วโลกโดยทำให้ผู้คนจากทุกสาขาอาชีพทั่วโลกเข้าถึงอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการและดีต่อสุขภาพได้อย่างง่ายดาย ผ่านทางเสียงของพนักงานกลุ่มอายิโนะโมะโต๊ะที่ทำงานในประเทศต่างๆ เราอยากจะแบ่งปันแนวทางของเราในเรื่อง “โภชนาการโดยไม่ประนีประนอม” ตลอดจนความคิดและประสบการณ์ของพนักงานของเราในขณะที่พวกเขามุ่งมั่นที่จะบรรลุเป้าหมาย “กินดี อยู่ดีมีสุข”