คำชี้แจง: โภชนาการโดยไม่ต้องประนีประนอม 2021

จากประสบการณ์ของเรากับการระบาดใหญ่ ความสำคัญของอาหารในชีวิตประจำวันจึงชัดเจนสำหรับเรามากกว่าที่เคยเป็นมา อายิโนะโมะโต๊ะ กรุ๊ป มุ่งมั่นที่จะแก้ไขปัญหาสุขภาพระดับโลกโดยทำให้ผู้คนจากทุกสาขาอาชีพทั่วโลกเข้าถึงอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการและดีต่อสุขภาพได้อย่างง่ายดาย ด้วยเสียงของพนักงานกลุ่มอายิโนะโมะโต๊ะที่ทำงานในประเทศต่างๆ เราขอแบ่งปันแนวทางของเราในการ “โภชนาการที่ปราศจากการประนีประนอม” ตลอดจนความคิดและประสบการณ์ของพนักงานของเราในขณะที่พวกเขามุ่งมั่นที่จะบรรลุผลสำเร็จในการรับประทานอาหารที่ดี มีชีวิตที่ดี