เรื่องราวจากทั่วโลก

เรามุ่งมั่นที่จะช่วยให้ผู้คนทุกหนแห่งเอาชนะความท้าทายผ่านวิธีการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนที่ช่วยให้พวกเขาเพลิดเพลินกับอาหารที่ดีและมีสุขภาพที่ดีขึ้น กลุ่ม บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะส่งผลกระทบต่อผู้คนนับล้านทั่วโลกผ่านการริเริ่มด้านโภชนาการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ และความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ นี่คือบางส่วนของเรื่องราวเหล่านั้น