การสื่อสารกับลูกค้า

Ajinomoto Group ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของระบบประกันคุณภาพของอายิโนะโมะโต๊ะ (ASQUA) รับฟังความคิดเห็นและคำขอของลูกค้าโดยตรง ใช้คำติชมของลูกค้าเพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑ์บริการและกิจกรรมทางธุรกิจพยายามอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้า

Ajinomoto Co. , Inc. และ Ajinomoto Frozen Foods Co. , Inc. พัฒนานโยบายการส่งเสริมความพึงพอใจของลูกค้าและจรรยาบรรณความพึงพอใจของลูกค้าตามมาตรฐาน ISO 10002 * สำหรับจัดการข้อร้องเรียนเพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่ตอบสนองลูกค้าของเรา

นโยบายการส่งเสริมความพึงพอใจของลูกค้า

เพื่อให้แน่ใจว่าเรายังคงจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการที่ตอบสนองลูกค้าของเราเราจะรับฟังลูกค้าดูปัญหาจากมุมมองของพวกเขาและมุ่งเน้นทรัพยากรทั้งหมดของเราในการสร้างโซลูชันที่ลูกค้าต้องการ เหนือสิ่งอื่นใดจุดมุ่งหมายของเราคือการเป็น บริษัท ที่ซื่อสัตย์ที่ลูกค้าสามารถไว้วางใจได้

จรรยาบรรณความพึงพอใจของลูกค้า

  1. เราจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการที่ปลอดภัยและเชื่อถือได้ให้กับลูกค้าของเรา

  2. เราตอบสนองต่อข้อร้องเรียนคำขอและข้อซักถามจากลูกค้าของเราอย่างแม่นยำรวดเร็วและสุภาพ

  3. เราเคารพในเสียงของลูกค้าและพยายามใช้ข้อมูลทั้งหมดเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์และบริการของเรา

  4. เราเปิดเผยข้อมูลที่เหมาะสมให้กับลูกค้าของเราอย่างจริงจัง

  5. เราปฏิบัติตามกฎระเบียบและมาตรฐานภายในโดยสมัครใจที่เกี่ยวข้องกับการปกป้องสิทธิของลูกค้าของเรา

* แนวทางสากลสำหรับระบบการจัดการข้อร้องเรียนซึ่งกำหนดข้อกำหนดสำหรับองค์กรเพื่อตอบสนองต่อข้อร้องเรียนของลูกค้าอย่างเหมาะสมและทันท่วงทีเพื่อปรับปรุงความพึงพอใจของลูกค้า