แนวทางและข้อกำหนดการใช้งานโซเชียลมีเดีย

Ajinomoto Co. , Inc. ปฏิบัติตามแนวทางโซเชียลมีเดียและข้อกำหนดการใช้งานที่แสดงด้านล่างในการใช้โซเชียลมีเดียอย่างเป็นทางการ

แนวทางโซเชียลมีเดีย

วัตถุประสงค์ของแนวทาง

 1. เพื่ออำนวยความสะดวกในการสื่อสารด้วยวิธีการที่เหมาะสม

 2. เพื่อรักษาความตระหนักและความรับผิดชอบต่อการใช้โซเชียลมีเดียอย่างสม่ำเสมอ

นโยบายพื้นฐานเกี่ยวกับการใช้โซเชียลมีเดีย

  1. แสดงความเคารพต่อผู้รับการสื่อสารตลอดเวลาและอย่าลืมฟังอย่างตั้งใจ
 1. ชี้แจงวัตถุประสงค์ของการสื่อสารและเสนอข้อมูลที่มีค่า

 2. นำเสนอข้อมูลด้วยวิธีที่เข้าใจง่าย

 3. ทำความเข้าใจลักษณะของเครื่องมือดิจิทัล

 4. ให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวของผู้อื่น

 5. ปกป้องลิขสิทธิ์

เงื่อนไขการใช้งานโซเชียลมีเดีย

 1. ข้อกำหนดการใช้งานนี้กำหนดข้อกำหนดสำหรับการใช้โซเชียลมีเดียที่ดำเนินการโดย Ajinomoto Co. , Inc.

 2. การกระทำต่อไปนี้ไม่ได้รับอนุญาตสำหรับโซเชียลมีเดียที่ดำเนินการโดย Ajinomoto Co. , Inc. หาก Ajinomoto Co. , Inc. ตัดสินว่าการกระทำต่อไปนี้ของผู้ใช้โซเชียลมีเดีย (ต่อไปนี้เรียกว่า "ผู้ใช้") ถูกนำไปใช้หรือมีแนวโน้มที่จะ Ajinomoto Co. , Inc. ขอสงวนสิทธิ์ในการลบเนื้อหาดังกล่าวและดำเนินมาตรการอื่น ๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 • การโพสต์เพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินการทางอาญาหรือเพื่อกระตุ้นให้เกิดการกระทำผิดทางอาญาดังกล่าว

 • กิจกรรมทางการเมืองการเลือกตั้งกิจกรรมทางศาสนา

 • การโพสต์ต่อไปนี้มีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมรวมถึงการแสดงออก (รวมถึงการแสดงออกที่คล้ายกัน)

  • มีสำนวนลามกอนาจาร

  • มีนิพจน์ที่เลือกปฏิบัติ

  • มีปัญหาในแง่มุมมองทางจริยธรรม

  • สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้ใช้รายอื่น

  • ไม่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาของโซเชียลมีเดีย

  • อาจเกี่ยวข้องกับการระบุตัวตนที่เป็นเท็จ (การใส่ถุงเท้า)

  • การติดต่อส่วนตัวสาธารณะของ Ajinomoto Co. , Inc. หรือบุคคลภายนอกอื่น ๆ

  • มีเนื้อหาเท็จหรือสำนวนที่ทำให้เข้าใจผิด

  • การระบุหรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตจากบุคคลที่เกี่ยวข้อง

 • การโพสต์ที่มีเนื้อหาใส่ร้ายบุคคล บริษัท ประเทศหรือภูมิภาคที่เฉพาะเจาะจง

 • การกระทำที่ฝ่าฝืนกฎหมายหรือความสงบเรียบร้อยและความเหมาะสมทางศีลธรรม

 • การแอบอ้างบุคคลอื่นหรือนิติบุคคลรวมถึง Ajinomoto Co. , Inc.

 • การโพสต์ที่แนะนำผลิตภัณฑ์ร้านค้าหรือ บริษัท ของตนเองซึ่งมีโฆษณาหรือเนื้อหาเชิงพาณิชย์อื่น ๆ

 • การทำซ้ำการขายหรือการเผยแพร่ข้อมูลที่ได้รับผ่านโซเชียลมีเดียหรือการกระทำอื่น ๆ นอกเหนือจากการใช้งานส่วนตัว

 • การกระทำที่ละเมิดหรือมีศักยภาพในการละเมิดลิขสิทธิ์สิทธิ์ในเครื่องหมายการค้าสิทธิ์ในภาพบุคคลความเป็นส่วนตัวหรือสิทธิ์อื่น ๆ ของผู้ใช้รายอื่นบุคคลที่สามหรือ Ajinomoto Co. , Inc.

 • สแปม

 • การโพสต์หรือส่งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เป็นอันตราย

 • การกระทำที่ขัดขวางการจัดการโซเชียลมีเดียนี้หรือการกระทำที่อาจส่งผลให้ขัดขวางการจัดการโซเชียลมีเดียนี้

 • การกระทำที่ฝ่าฝืนข้อกำหนดการใช้งานของโซเชียลมีเดียที่ใช้

 • การกระทำอื่น ๆ ที่ Ajinomoto Co. , Inc. พิจารณาว่าไม่เหมาะสม

 1. ข้อจำกัดความรับผิดชอบและเรื่องที่ปรึกษามีดังต่อไปนี้

 • Ajinomoto Co. , Inc. ขอปฏิเสธความรับผิดทั้งหมดสำหรับการบาดเจ็บปัญหาผลกระทบที่ไม่พึงประสงค์และอื่น ๆ ต่อผู้ใช้โซเชียลมีเดียที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลประเภทต่างๆที่อยู่ในโซเชียลมีเดียนี้และการเปลี่ยนแปลงหรืออัปเดตข้อมูลดังกล่าว

 • Ajinomoto Co. , Inc. ขอปฏิเสธความรับผิดทั้งหมดสำหรับการบาดเจ็บปัญหาผลกระทบที่ไม่พึงประสงค์และอื่น ๆ ต่อผู้ใช้ผ่านการใช้สื่อสังคมออนไลน์นี้หรือไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้

 • ในกรณีที่เกิดปัญหาระหว่างผู้ใช้หรือระหว่างผู้ใช้และบุคคลที่สามเกี่ยวกับการใช้งานโซเชียลมีเดียนี้ผู้ใช้จะต้องจัดการปัญหาด้วยความรับผิดชอบของตนเองและรับภาระค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องโดยไม่ก่อให้เกิดปัญหาหรือการบาดเจ็บใด ๆ กับ Ajinomoto Co. , Inc.

 • Ajinomoto Co. , Inc. ไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อเนื้อหาที่โพสต์โดยผู้ใช้ (ต่อไปนี้เรียกว่า“ เนื้อหาที่โพสต์”)

 • Ajinomoto Co. , Inc. ไม่รับประกันความถูกต้องหรือความสมบูรณ์ของเนื้อหาที่โพสต์บน SNS

 • หาก Ajinomoto Co. , Inc. ได้รับบาดเจ็บเนื่องจากการกระทำของผู้ใช้ Ajinomoto Co. , Inc. อาจขอชดเชยการบาดเจ็บดังกล่าวจากผู้ใช้หรือผู้ใช้ดังกล่าว

 • ลิขสิทธิ์และสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ ทั้งหมด (รวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียงสิทธิ์ในการออกแบบสิทธิ์ในสิทธิบัตรสิทธิ์ในรูปแบบอรรถประโยชน์สิทธิ์ในเครื่องหมายการค้าและความรู้ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกรวมกันว่าลิขสิทธิ์) ที่แสดงบนโซเชียลมีเดียนี้และสิทธิ์ในการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าว เป็นของ Ajinomoto Co. , Inc. หรือผู้ถือลิขสิทธิ์ดังกล่าว ผู้ใช้ต้องไม่ใช้ข้อมูลใด ๆ บนโซเชียลมีเดียนี้โดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ถือสิทธิ์ในรูปแบบที่เกินขอบเขตที่อนุญาตภายใต้กฎหมายเช่นการทำซ้ำเพื่อการใช้งานส่วนบุคคลโดยผู้ใช้ตามที่อนุญาตภายใต้พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ ห้ามใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้าใด ๆ

 • ลิขสิทธิ์ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาที่โพสต์เป็นของผู้ใช้ที่ทำการโพสต์ ด้วยการโพสต์บนโซเชียลมีเดียนี้ผู้ใช้ตกลงที่จะอนุญาตให้ Ajinomoto Co. , Inc. ไม่มีสิทธิ์ที่จะใช้เนื้อหาที่โพสต์โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ในโลก (รวมถึงการแก้ไขตัดตอนทำซ้ำเผยแพร่ต่อสาธารณะหรือแปล) และจะต้อง ไม่ใช้สิทธิทางศีลธรรมต่อ Ajinomoto Co. , Inc.

 • เงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้อาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องได้รับอนุญาตจากผู้ใช้ก่อน

 1. เงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้เป็นไปตามกฎหมายของญี่ปุ่น ศาลแขวงโตเกียวทำหน้าที่เป็นศาลชั้นต้นที่มีเขตอำนาจศาลเฉพาะสำหรับอนุญาโตตุลาการในกรณีของข้อพิพาทใด ๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างผู้ใช้และ Ajinomoto Co. , Inc.