หัวข้อ : ความยั่งยืน: สิ่งแวดล้อม

11 จำนวนชั้น

ความยั่งยืน: สิ่งแวดล้อม

ความคิดริเริ่ม TOO GOOD TO WASTE™ มีเป้าหมายที่แหล่งที่มาของขยะอาหารหลัก: ห้องครัวของเรา

ความยั่งยืน: สิ่งแวดล้อม
Katsuo kezuri-bushi

ปลาเฮี๊ยบอย่างยั่งยืน: การจัดการประมงและลดการสูญเสียอาหาร

ความยั่งยืน: สิ่งแวดล้อม

สิ้นสุดวัฏจักรชีวภาพ: ผลิตภัณฑ์ร่วมของ AJI-NO-MOTO® ช่วยเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร

ความยั่งยืน: สิ่งแวดล้อม

บรรจุภัณฑ์กระดาษ AJI-NO-MOTO®: ลดขยะพลาสติก

ความยั่งยืน: สิ่งแวดล้อม

แนวทางท้องถิ่นในการลดพลาสติกกำลังขับเคลื่อนกลุ่มอายิโนะโมะโต๊ะไปสู่ขยะเป็นศูนย์ภายในปี 2030

ความยั่งยืน: สิ่งแวดล้อม

Indigo Marine Collagen ทำให้เป็นสีเขียวอมฟ้าได้ง่ายๆ

ความยั่งยืน: สิ่งแวดล้อม

โมเดลซัพพลายเชนไร้ขยะช่วยลดพลาสติกและมอบคุณค่าใหม่ให้กับผู้บริโภค

ความยั่งยืน: สิ่งแวดล้อม
กรดอะมิโนทำมาจากอะไร

การหมักแลคโตสคืออะไร? จุลินทรีย์สามารถถนอมอาหารได้

ความยั่งยืน: สิ่งแวดล้อม

การปลูกกาแฟอย่างยั่งยืน

ความยั่งยืน: สิ่งแวดล้อม

การจัดการป่าไม้ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมกาแฟ

ความยั่งยืน: สิ่งแวดล้อม

ชีวมวลหมุนเวียนช่วยลดการปล่อย CO₂