ห้องสมุดขนาดพอดีคำของอายิโนะโมะโต๊ะ

จากรสชาติของญี่ปุ่นสู่ระดับโลก

จากรสชาติของญี่ปุ่นสู่ระดับโลก
จากรสชาติของญี่ปุ่นสู่ระดับโลก

เริ่มต้นในญี่ปุ่นและแพร่กระจายไปทั่วโลก กลุ่มบริษัทอายิโนะโมะโต๊ะมีส่วนช่วยในด้านอาหารของโลกอย่างไร

The Ajinomoto Group is contributing to the well-being of all human beings,
our society and our planet with "AminoScience".


เรื่องราวที่คุณอาจชอบ