ห้องสมุดขนาดพอดีคำของอายิโนะโมะโต๊ะ

เกี๊ยวซ่านวัตกรรมใหม่ 20XX

เกี๊ยวซ่านวัตกรรมใหม่ 20XX
เกี๊ยวซ่านวัตกรรมใหม่ 20XX

ขอแนะนำเกี๊ยวซ่าเพื่อสุขภาพ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และอร่อยแห่งอนาคต

20XX ช่วงเวลาแห่งวิกฤตของโปรตีน
การขาดแคลนเนื้อสัตว์ทั่วโลกและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการผลิตทำให้เกิดความต้องการอาหารประเภทใหม่
อายิโนะโมะโต๊ะ กรุ๊ป มีทางออก

เราได้พัฒนาอาหารที่สมดุลทางโภชนาการแบบครบวงจรใหม่โดยผสมผสาน “เทคโนโลยีความอร่อย” ที่ผสานการทำงานของกรดอะมิโน เทคโนโลยีกรดอะมิโนที่ช่วยเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการและความยั่งยืนของอาหาร และเทคโนโลยีการอาหาร

เรารองรับความต้องการที่หลากหลาย เช่น โรคภูมิแพ้และความเชื่อทางศาสนา และได้คิดค้นเมนูที่ผู้คนทั่วโลกสามารถเพลิดเพลินได้

อนาคตของเกี๊ยวซ่าที่ผสมผสานความอร่อย คุณค่าทางโภชนาการ ความยั่งยืน และความหลากหลายที่ดีที่สุดเข้าด้วยกัน

“เกี๊ยวซ่านวัตกรรม 20XX”

แม้จะเกินกว่า 20XX ไปแล้ว กลุ่มบริษัทอายิโนะโมะโต๊ะจะบุกเบิกอาหารใหม่ๆ ที่น่าสนุกในการเตรียมและรับประทานร่วมกัน เพื่อสร้างวัฒนธรรมอาหารทั่วโลก

The Ajinomoto Group is contributing to the well-being of all human beings,
our society and our planet with "AminoScience".


เรื่องราวที่คุณอาจชอบ