Tags: โภชนาการ

24 จำนวนชั้น

นักวิเคราะห์ส่วนบุคคลที่หาโอกาสให้เป็นไปได้มากที่สุด

เกี๊ยวซ่าสากล

ห้องสมุดขนาดพอดีคำของอายิโนะโมะโต๊ะ
มื้ออาหารที่ชนะเลิศการเดินทาง Kachimeshi Bento

มื้ออาหารที่ชนะการเดินทาง Kachimeshi™ Bento

ห้องสมุดขนาดพอดีคำของอายิโนะโมะโต๊ะ
เกี๊ยวซ่านวัตกรรมใหม่ 20XX

เกี๊ยวซ่านวัตกรรมใหม่ 20XX

ห้องสมุดขนาดพอดีคำของอายิโนะโมะโต๊ะ
จากรสชาติของญี่ปุ่นสู่ระดับโลก

จากรสชาติของญี่ปุ่นสู่ระดับโลก

ความยั่งยืน: โภชนาการเพื่อการกีฬา

The Thailand Victory Project®—สูตรสำเร็จ

ห้องสมุดขนาดพอดีคำของอายิโนะโมะโต๊ะ
AJI-NO-MOTO🄬 ของคุณทำมาจากอะไร?

AJI-NO-MOTO® ของคุณทำมาจากอะไร?

ความยั่งยืน: โภชนาการเพื่อสุขภาพที่ดีขึ้นและการสูงวัย

เผชิญหน้ากับ “นักฆ่าเงียบ” ในเวียดนาม: การลดเกลือแสนอร่อยโดยใช้อูมามิ

ความยั่งยืน: โภชนาการเพื่อสุขภาพที่ดีขึ้นและการสูงวัย
ครอบครัวหลายชั่วอายุคนกำลังรับประทานอาหารร่วมกัน

การให้การศึกษาด้านโภชนาการ: ส่งเสริมความคิดริเริ่มที่จะปรับปรุงและรักษาความเป็นอยู่ที่ดีทั้งทางร่างกายและจิตใจ

ความยั่งยืน: โภชนาการเพื่อสุขภาพที่ดีขึ้นและการสูงวัย

การกินสำหรับสองคน: ช่วยแม่ตั้งครรภ์และให้นมบุตรในเวียดนามวางแผนมื้ออาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการ

ความยั่งยืน: โภชนาการเพื่อสุขภาพที่ดีขึ้นและการสูงวัย

บำรุงร่างกายและจิตใจของเยาวชน: โครงการอาหารกลางวันที่โรงเรียนในอินโดนีเซีย

ความยั่งยืน: โภชนาการเพื่อสุขภาพที่ดีขึ้นและการสูงวัย
โครงการอาหารโรงเรียนเวียดนาม

โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนในเวียดนามมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาสุขภาพของเด็ก

ความยั่งยืน: โภชนาการเพื่อการกีฬา

โครงการ ASEAN Victory® นำนักกีฬาไทยและมาเลเซียคว้าแชมป์ซีเกมส์ของเวียดนาม