ห้องสมุดขนาดพอดีคำของอายิโนะโมะโต๊ะ

คุณและฉันบินไปดาวอังคาร

คุณและฉันบินไปดาวอังคาร
คุณและฉันบินไปดาวอังคาร

หากมนุษย์สามารถอาศัยอยู่บนดาวอังคารได้ในอนาคต เทคโนโลยีของกลุ่มอายิโนะโมะโต๊ะจะถูกนำไปใช้อย่างไร?

The Ajinomoto Group is contributing to the well-being of all human beings,
our society and our planet with "AminoScience".


เรื่องราวที่คุณอาจชอบ