แนวทางกลยุทธ์ด้านโภชนาการของกลุ่ม บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ

กลุ่ม Ajinomoto
ก่อตั้งเมื่อ: 31 กรกฎาคม 2017

เรานำเสนอข้อเสนอที่ครอบคลุมแก่ผู้บริโภครวมถึงข้อมูลและผลิตภัณฑ์ตามความเข้าใจที่ลึกซึ้งของพวกเขา
การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความสำคัญเช่นกัน