นโยบายที่ใช้ร่วมกันของกลุ่มเกี่ยวกับความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน

กลุ่ม Ajinomoto
แก้ไขเมื่อ: 1 เมษายน 2017

เราเคารพแต่ละคนและให้ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยเป็นหนึ่งในองค์ประกอบที่สำคัญที่สุดของกิจกรรมขององค์กร

  1. เราปฏิบัติตามหลักการที่ว่า“ เราต้องให้ความสำคัญกับความปลอดภัยเป็นอันดับแรก”

  2. เราพัฒนาวัฒนธรรมความปลอดภัยที่ดีกับพนักงานแต่ละคนภายใต้การนำของผู้บริหารระดับสูง

  3. เราปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องและกฎระเบียบภายใน

  4. เรามั่นใจว่าจะลดและขจัดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นโดยการระบุและประเมินแหล่งที่มาและใช้ทรัพยากรการจัดการภายใต้ระบบการจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

  5. เราเสริมสร้างระบบขององค์กรและการฝึกซ้อมภัยพิบัติและอำนวยความสะดวกในการตอบสนองอย่างรวดเร็วเพื่อป้องกันและลดความเสียหายในกรณีฉุกเฉินและ / หรือภัยพิบัติ