ขยายอายุขัยที่มีสุขภาพดีของผู้คน 1 พันล้านคน

การแก้ไขปัญหาทางโภชนาการ

รายงานกิจกรรม
รายงานความยั่งยืน ปี 2023

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การแก้ปัญหาสุขภาพ

รายงานกิจกรรม
รายงานความยั่งยืน ปี 2023

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง