สวัสดิภาพสัตว์

เข้าใกล้

กลุ่มอายิโนะโมะโต๊ะเกี่ยวข้องกับสัตว์ตลอดธุรกิจและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของเรา ส่วนผสมที่ได้จากสัตว์ เช่น เนื้อสัตว์ ไข่ และสารสกัดมีความจำเป็นต่อผลิตภัณฑ์อาหารที่เราผลิต ในนโยบายร่วมของกลุ่มว่าด้วยสวัสดิภาพสัตว์ เรากำหนดแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างตามแนวคิดเรื่องสวัสดิภาพสัตว์ และแบ่งปันนโยบายนี้กับซัพพลายเออร์หลักในญี่ปุ่นทั้งหมด
ตามนโยบายกลุ่มนี้ เรามุ่งมั่นเพื่อสวัสดิภาพสัตว์ที่ดีขึ้นตลอดห่วงโซ่คุณค่าของเรา

รายการสาระสำคัญที่เกี่ยวข้อง

รายงานกิจกรรม

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง