ข่าวความยั่งยืน

ประกาศเกี่ยวกับการปรับปรุงกรอบการส่งเสริมความยั่งยืนและการแต่งตั้งสมาชิกสภาที่ปรึกษาความยั่งยืน

มีนาคม 8th, 2021

Ajinomoto Co. , Inc. จะปรับปรุงกรอบการส่งเสริมความยั่งยืนเพื่อเพิ่มมูลค่าองค์กรอย่างต่อเนื่องจากมุมมองของความยั่งยืน ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2021 เราจะจัดตั้งสภาที่ปรึกษาด้านความยั่งยืนภายใต้คณะกรรมการ บริษัท และคณะกรรมการความยั่งยืนภายใต้คณะกรรมการบริหาร นอกจากนี้ยังมีการตัดสินใจแต่งตั้งสมาชิกสภาที่ปรึกษาด้านความยั่งยืนดังต่อไปนี้

1. การปรับปรุงกรอบการส่งเสริมความยั่งยืน

(1) สภาที่ปรึกษาความยั่งยืนจะรับผิดชอบต่อไปนี้ 1) ถึง 4):

1) ในช่วงที่ 1 (ปีงบประมาณ 2020 ถึง 2022) ของแผนการจัดการระยะกลางปี ​​2020-2025 หารือเกี่ยวกับความเป็นสาระสำคัญด้วยมุมมองระยะยาว (ถึงปี 2050) และสะท้อนให้เห็นถึงความเป็นสาระสำคัญและกลยุทธ์สำหรับระยะที่ 2 (ปีงบประมาณ 2023 ถึง 2025) ของแผนการจัดการระยะกลาง

2) ทบทวนความมีสาระสำคัญจากมุมมองของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลายกลุ่มและแผนการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงด้านสิ่งแวดล้อม (ความเสี่ยงและโอกาส) ที่เชื่อมโยงกับความเป็นสาระสำคัญและรายงานต่อคณะกรรมการ บริษัท

3) ตรวจสอบประเด็นสำคัญที่ บริษัท คาดหวังหรือร้องขอในปี 2030 และหลังจากนั้นพร้อมทบทวนการมีส่วนร่วมที่เหมาะสมในการสร้างกฎเกณฑ์ทางสังคม

4) อภิปรายและทบทวนเป้าหมายที่อยู่นอกเหนือจากปี 2030 เกี่ยวกับการสร้างคุณค่าทางสังคมรวมถึงความมุ่งมั่นที่จะยืดอายุขัยที่ดีและการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

(2) สภาที่ปรึกษาความยั่งยืนจะประชุมทุกครึ่งปีและเปิดเผยรายละเอียดของการอภิปรายอย่างกระตือรือร้นโดยเผยแพร่รายงานการประชุมและข่าวประชาสัมพันธ์

(3) คณะกรรมการความยั่งยืนจะจัดให้มีการอภิปรายเกี่ยวกับมาตรการรับมือความเสี่ยงและโอกาสที่เกิดจากปัญหาด้านการบริหารจัดการทั่วทั้ง บริษัท โดยยึดตามรายงานของคณะกรรมการความยั่งยืนตามรายงานของคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านความยั่งยืนซึ่งได้รับการอนุมัติ โดยคณะกรรมการ คณะกรรมการความยั่งยืนจะรายงานต่อคณะกรรมการบริหาร

2. แต่งตั้งสมาชิกสภาที่ปรึกษาความยั่งยืน

บุคคลต่อไปนี้ได้รับการคัดเลือกให้ทำหน้าที่เป็นสมาชิกของคณะกรรมการจากผู้เชี่ยวชาญภายนอกซึ่งเป็นตัวแทนในสาขาต่างๆเช่นนักวิชาการตลาดเกิดใหม่ Millennials และ Generation Z และ ESG Impact Investor กรรมการภายนอกและเจ้าหน้าที่ของ Ajinomoto Co. , Inc. รวมถึง กรรมการผู้แทนประธานและซีอีโอ

สมาชิกสภาที่ปรึกษาความยั่งยืน

(เก้าอี้) สก็อตเดวิส

ศาสตราจารย์วิทยาลัยธุรกิจมหาวิทยาลัย Rikkyo *1

ไกรสิทธิ์ตันติศิรินทร์

ศาสตราจารย์สถาบันโภชนาการมหาวิทยาลัยมหิดล

โยชิกิอิชิกาว่า

ผู้แทนผู้อำนวยการมูลนิธิ Planet Earth Foundation *2

ทาคาโอะโทดะ

ที่ปรึกษาพิเศษของประธาน Global Health and Human Security JICA (Global Health and Human Security) *3

ยูอาโอกิ

ผู้ก่อตั้งและซีอีโอ MATCHA Inc.

มานะนากาโซระ

รองประธานกรรมการ Global Markets, BNP Paribas Securities (Japan) Limited

นาโอโกะคิมูระ

ผู้จัดการอาวุโสสมาชิก Global Impact Investing Network (GIIN)

Kimie Iwata

กรรมการภายนอก Ajinomoto Co. , Inc.

โจจินากายามะ

กรรมการภายนอก *4, Ajinomoto Co. , Inc.

Takaaki Nishii

ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Ajinomoto Co. , Inc.

Kaoru Kurashima

รองประธานอาวุโสขององค์กรผู้จัดการทั่วไปฝ่ายองค์กรและบริการองค์กรระดับโลก *5, Ajinomoto Co. , Inc.

Hiroshi Shiragami

รองประธานองค์กรประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายนวัตกรรม (CIO) กำกับดูแล R & D *5, Ajinomoto Co. , Inc.

  1. กรรมการภายนอกของ SOMPO Holdings Co. , Ltd. และกรรมการภายนอกของ Bridgestone Corporation

  2. ผู้ร่วมก่อตั้ง Cancer Scan Co. , Ltd.

  3. ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการสถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโอกินาวา (OIST) (ตำแหน่งงานกำหนดไว้ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2021)

  4. จะได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการภายนอกผ่านการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของ บริษัท ซึ่งกำหนดไว้ในเดือนมิถุนายน 2021

  5. ตำแหน่งงานกำหนดไว้ในเดือนเมษายน 2021