ข้อกำหนดการใช้งาน

ข้อกำหนดการใช้งาน

1 การใช้งานเว็บไซต์

 1. ก่อนที่คุณจะใช้งานเว็บไซต์นี้ (http://www.ajinomoto.com; ต่อไปนี้เรียกรวมกันว่า“ เว็บไซต์”) โปรดอ่านข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ (ต่อไปนี้เรียกว่า“ ข้อกำหนด”) และคุณไม่สามารถใช้เว็บไซต์นี้ได้เว้นแต่คุณจะยอมรับข้อกำหนด

 2. Ajinomoto Co. , Inc. (ต่อไปนี้เรียกว่า“ Ajinomoto”) อาจเปลี่ยนแปลงเนื้อหาของข้อกำหนดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

2. ข้อห้าม

 1. คุณไม่ได้รับอนุญาตจากการกระทำต่อไปนี้ที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานเว็บไซต์

  1. การกระทำใด ๆ ที่จะหรืออาจละเมิดทรัพย์สินหรือความเป็นส่วนตัวของ Ajinomoto หรือบุคคลที่สาม

  2. การกระทำใด ๆ ที่จะหรืออาจเสียเปรียบหรือก่อให้เกิดความเสียหายต่ออายิโนะโมะโต๊ะหรือบุคคลที่สาม

  3. การกระทำใด ๆ ที่จะหรืออาจเป็นการละเมิดนโยบายสาธารณะ

  4. การกระทำทางอาญาหรือการกระทำใด ๆ ที่จะหรืออาจนำไปสู่การกระทำความผิดทางอาญา

  5. กิจกรรมทางธุรกิจหรือการค้าหรือการกระทำใด ๆ ที่จัดทำขึ้นเพื่อเตรียมการสำหรับธุรกิจหรือกิจกรรมเชิงพาณิชย์

  6. การแจ้งข้อความเท็จหรือการแจ้งเตือนรวมถึงการลงทะเบียนที่อยู่อีเมลของผู้อื่นว่าเป็นของคุณเอง

  7. การใช้หรือจัดหาไวรัสคอมพิวเตอร์หรือโปรแกรมที่เป็นอันตรายอื่น ๆ

  8. การกระทำใด ๆ ที่จะหรืออาจฝ่าฝืนกฎหมายข้อบังคับหรือเทศบัญญัติใด ๆ

  9. การกระทำอื่นใดที่อายิโนะโมะโต๊ะเห็นว่าไม่เหมาะสม

 2. หาก Ajinomoto พบว่าคุณได้กระทำการใด ๆ ที่ต้องห้ามข้างต้นอาจลบข้อมูลทั้งหมดหรือบางส่วนที่เกี่ยวข้องโดยไม่ต้องแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้า อย่างไรก็ตามอายิโนะโมะโต๊ะไม่มีภาระผูกพันใด ๆ ในการตรวจสอบเว็บไซต์อย่างต่อเนื่อง

3. ลิขสิทธิ์

 1. ลิขสิทธิ์และสิทธิ์อื่น ๆ ทั้งหมดในข้อมูลที่มีอยู่ในเว็บไซต์ถือเป็นของอายิโนะโมะโต๊ะหรือผู้ถือสิทธิ์ที่ให้สิทธิ์อายิโนะโมะโต๊ะในการใช้สิทธิ์ ดังนั้นนอกเหนือจากขอบเขตของการใช้ข้อมูลส่วนตัวที่อนุญาตตามกฎหมายคุณจะต้องไม่มีส่วนร่วมในการใช้ข้อมูลดังกล่าวโดยไม่ได้รับอนุญาต (รวมถึงการทำสำเนาการปลอมแปลงและการแจกจ่ายข้อมูล)

 2. ลิขสิทธิ์ทั้งหมดในเนื้อหาของอีเมลที่ส่งจากอายิโนะโมะโต๊ะถึงคุณจะตกเป็นของอายิโนะโมะโต๊ะด้วย ดังนั้นคุณไม่สามารถเผยแพร่หรือใช้เนื้อหาดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต

 3. เครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการทั้งหมดที่ใช้บนเว็บไซต์ตกเป็นของอายิโนะโมะโต๊ะหรือผู้ถือสิทธิ์ที่อนุญาตให้อายิโนะโมะโต๊ะใช้เครื่องหมายดังกล่าว ดังนั้นคุณไม่สามารถมีส่วนร่วมในการใช้เครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการโดยไม่ได้รับอนุญาต

4 การปฏิเสธความรับผิด

 1. แม้ว่า Ajinomoto จะใส่ใจในการสร้างและจัดการข้อมูลทั้งหมดที่มีอยู่ในเว็บไซต์ แต่ก็ไม่ได้ให้การรับประกันใด ๆ เกี่ยวกับความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว

 2. โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า Ajinomoto อาจระงับหรือยุติการจัดการเว็บไซต์และอาจแก้ไขแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลทั้งหมดหรือบางส่วนที่มีอยู่ในเว็บไซต์

 3. Ajinomoto ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นกับคุณอันเป็นผลมาจากการใช้งานเว็บไซต์ของคุณหรือการไม่สามารถเข้าถึงเว็บไซต์ได้ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดหรือสำหรับความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับโพสต์การเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาตความคิดเห็นหรือการส่งอีเมลโดยใด ๆ บุคคลที่สาม (รวมถึงความเสียหายใด ๆ ที่คุณอาจเกิดขึ้นจากข้อพิพาทใด ๆ ที่คุณอาจมีกับผู้เยี่ยมชมรายอื่น)

5. การจัดการข้อมูลส่วนบุคคล

Ajinomoto สัญญาว่าจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างเหมาะสมตามนโยบายความเป็นส่วนตัว

6. สภาพแวดล้อมที่แนะนำ

เราขอแนะนำให้ใช้สภาพแวดล้อมต่อไปนี้เมื่อเรียกดูเว็บไซต์ เว็บไซต์อาจแสดงผลหรือทำงานไม่ถูกต้องเมื่อดูด้วยเบราว์เซอร์อื่นนอกเหนือจากเบราว์เซอร์ที่แนะนำ

 • Windows10 Chrome (เวอร์ชันล่าสุด)

 • Mac OS10.14 Chrome (เวอร์ชันล่าสุด)

 • iOS 12.x Safari (เวอร์ชันล่าสุด)

 • Android 9.x Chrome (เวอร์ชันล่าสุด)

7. ข้อเสนอในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ฯลฯ

Ajinomoto ไม่สามารถรับแนวคิดบันทึกแนวคิดหรือข้อเสนออื่นใดที่คุณอาจส่ง (ต่อไปนี้เรียกว่า“ ข้อเสนอ”) ในส่วนของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่การตลาดและอื่น ๆ ที่คล้ายกัน คุณจำเป็นต้องทราบล่วงหน้าว่าข้อเสนอใด ๆ ที่คุณส่งจะถือว่าถูกส่งไปตามความเข้าใจต่อไปนี้

 1. Ajinomoto ไม่รับผิดชอบในการรักษาความลับของข้อเสนอ

 2. Ajinomoto ไม่มีภาระผูกพันใด ๆ ในการพิจารณาหรือประเมินข้อเสนอ

 3. แม้ว่าอายิโนะโมะโต๊ะจะพัฒนาแนวความคิดที่คล้ายคลึงกันทั้งหมดหรือบางส่วนกับข้อเสนอของคุณ แต่อายิโนะโมะโต๊ะก็ไม่มีข้อผูกมัดใด ๆ กับคุณ

8. เว็บไซต์ที่เชื่อมโยง

Ajinomoto ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากเนื้อหาของเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกใด ๆ ที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์นี้ (ต่อไปนี้เรียกว่า“ เว็บไซต์ที่เชื่อมโยง”) หรือจากการใช้เว็บไซต์ที่เชื่อมโยง

โดยหลักการแล้วการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์นั้นฟรี อย่างไรก็ตามหาก Ajinomoto อาจขึ้นอยู่กับเนื้อหาของเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงหรือวิธีการที่ใช้ในการเชื่อมโยงปฏิเสธการเชื่อมโยงก่อนหรือหลังการสร้างลิงก์ (ด้วยเหตุผลเช่นเนื้อหาที่ละเมิดนโยบายสาธารณะ)

9 คุ้กกี้

 1. เว็บไซต์อาจใช้เทคโนโลยีที่เรียกว่า“ คุกกี้” เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

  1. เพื่อให้คุณใช้งานเว็บไซต์ได้สะดวกยิ่งขึ้นเมื่อคุณกลับมาเยี่ยมชมอีกครั้ง

  2. เพื่อวัดและวิเคราะห์วิธีการใช้งานเว็บไซต์

 2. เมื่อคุณเยี่ยมชมเนื้อหาที่มีปัญหาคุกกี้คุกกี้จะถูกตั้งค่าในคอมพิวเตอร์ของคุณ อย่างไรก็ตามคุกกี้ที่จัดเก็บจะไม่มีข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับคุณ

 3. โดยการเปลี่ยนการตั้งค่าบนเบราว์เซอร์ของคุณคุณอาจปฏิเสธที่จะยอมรับคุกกี้ อย่างไรก็ตามการทำเช่นนั้นบางส่วนของเว็บไซต์อาจใช้งานไม่ได้

10. กฎหมายที่ใช้บังคับและศาลที่มีอำนาจ

 • เว็บไซต์และข้อกำหนดจะได้รับการตีความและจัดการตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่น

 • ศาลแขวงโตเกียวจะมีเขตอำนาจศาลเฉพาะในกรณีแรกสำหรับข้อพิพาทที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์หรือข้อกำหนด

* เครื่องมือวิเคราะห์เว็บ

บางส่วนของเว็บไซต์ใช้เครื่องมือวิเคราะห์เว็บเพื่อปรับปรุงการใช้งานเว็บไซต์สำหรับคุณและเพื่อให้บริการข้อมูลที่เป็นประโยชน์ นโยบายความเป็นส่วนตัวของแต่ละเครื่องมือสามารถพบได้ในเว็บไซต์ต่อไปนี้

Google Analytics

อะโดบี อะนาไลติกส์


เกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าของเรา

เครื่องหมายการค้าจดทะเบียน

ต่อไปนี้เป็นเครื่องหมายการค้าตัวแทนบางส่วนของ Ajinomoto Co. , Inc.

ในเว็บไซต์ของเราเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนจะแสดงด้วย®

หาก®ไม่สามารถแสดงได้ด้วยเหตุผลบางประการเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนจะแสดงเป็นตัวเอียงหรือมี "" (เครื่องหมายอัญประกาศคู่)

เครื่องหมายการค้าสินค้า
อายิโนะโมโตะMO

เครื่องปรุงรสอูมามิ

อายิ-ชิโอ

ปรุงรสผสม

ฮอนดาชิ

น้ำซุป

มาซาโกะ

ปรุงรสผสม

อาจิงกอน

ปรุงรสผสม

ซาซอน

ปรุงรสผสม

โดนา กัสตา

ปรุงรสผสม

เสรี-อาจิ

ปรุงรสผสม

ปรุงรสผสม

วีโอเอ็นโอ

ซุป

ไอจิไม่มีผู้ชาย

บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป

โอยากาตะ

บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป

เบอร์ดี้

กาแฟ

MID

น้ำผลไม้ผง

เพื่อนรัก

สารให้ความหวานแคลอรี่ต่ำ

ซาโอริ

ซอส

คริสปี้ฟราย

ผสมปรุงรส