Giới thiệu về Tập đoàn Ajinomoto

Góp phần mang lại sức khỏe tốt hơn cho mọi người trên toàn thế giới với “Khoa học Amino”—đây là lời hứa của Tập đoàn Ajinomoto với khách hàng của chúng tôi.

Giới thiệu về Tập đoàn Ajinomoto

Chúng tôi sẽ đóng góp vào sự thịnh vượng của toàn nhân loại, xã hội và hành tinh của chúng ta với “AminoScience” dựa trên khẩu hiệu của công ty “Eat Well, Live Well.”

Thông qua các sản phẩm và dịch vụ của mình, Tập đoàn Ajinomoto sẽ tiếp tục giúp đỡ mọi người, đón nhận những thách thức mới để mỗi ngày trở nên thoải mái và ngon miệng hơn.

Thông điệp của CEO

Hơn 100 năm trước, Tập đoàn Ajinomoto được thành lập với mong muốn giúp mọi người “Ăn ngon, Sống khỏe”. Ngày nay, chúng tôi là một nhóm các công ty cung cấp giải pháp cho các vấn đề về thực phẩm và sức khỏe, phục vụ hơn 700 triệu người tiêu dùng trên toàn cầu.

Mục đích của chúng tôi

Hơn một thế kỷ sau, khát vọng sáng lập “Ăn ngon, Sống khỏe”. đã được triển khai dưới hình thức Sáng kiến ​​Tạo ra Giá trị Chung (ASV) của Tập đoàn Ajinomoto, một sáng kiến ​​nhằm mục đích đồng tạo ra giá trị xã hội và giá trị kinh tế đồng thời giúp giải quyết các vấn đề xã hội.

Ăn ngon, Sống khỏe.
Ăn ngon, Sống khỏe.

Khát vọng thành lập của chúng tôi
Ăn ngon, Sống khỏe.

Phát hiện ra rằng thành phần umami trong kombu (tảo bẹ) nước dùng (tảo bẹ) là axit amin axit glutamic

Người khám phá vị umami
Tiến sĩ Kikunae Ikeda
Giáo sư Đại học Hoàng gia Tokyo

Nhà sáng lập Tập đoàn Ajinomoto
Saburosuke Suzuki II

Ra mắt AJI-NO-MOTO®, gia vị tạo vị umami đầu tiên trên thế giới dựa trên axit glutamic

Phương pháp tiếp cận để hiện thực hóa kết quả của chúng tôi

Hoạt động kinh doanh của chúng tôi được thành lập dựa trên hệ thống thực phẩm lành mạnh bắt nguồn từ nguồn thực phẩm ổn định và hệ sinh thái tự nhiên sôi động hỗ trợ chúng. Chúng tôi đang liên tục thực hiện một loạt các sáng kiến ​​để giảm 50% tác động đến môi trường và giúp kéo dài tuổi thọ khỏe mạnh của 1 tỷ người.

Lịch sử của Tập đoàn Ajinomoto

Lịch sử của Tập đoàn Ajinomoto

Lịch sử của Tập đoàn Ajinomoto bắt đầu với hai người đàn ông, Tiến sĩ Kikunae Ikeda, người khám phá ra vị umami, và Sabrosuke Suzuki II, người sáng lập công ty sinh năm 1909 từ khám phá đó. Niềm đam mê mà họ đã chia sẻ từ hơn 110 năm trước để giúp mọi người "Eat Well, Live Well." cũng chính là thứ vẫn truyền cảm hứng cho chúng ta ngày nay.

Lịch sử của Tập đoàn Ajinomoto

Bốn lĩnh vực tăng trưởng để giải quyết các vấn đề xã hội

Chúng tôi sẽ đồng sáng tạo và chia sẻ giá trị với cộng đồng địa phương và người tiêu dùng thông qua hoạt động kinh doanh của chúng tôi, vì sự thịnh vượng của trái đất, xã hội và con người.

Cấu trúc của ngành công nghiệp đang trải qua những thay đổi to lớn trong một phong trào toàn cầu nhằm giải quyết các vấn đề xã hội toàn cầu. Tập đoàn Ajinomoto đã xác định các xu hướng lớn mà chúng tôi thấy sẽ ảnh hưởng đến ngành của chúng tôi đến năm 2030 và xa hơn nữa, đồng thời xác định bốn lĩnh vực tăng trưởng mà chúng tôi có thể sử dụng tốt nhất hoạt động kinh doanh của mình để giải quyết các vấn đề xã hội và thực hiện tầm nhìn của mình.