Video: Mở khóa sức mạnh của axit amin

Nhận thức được khả năng vô hạn của axit amin và để góp phần mang lại sức khỏe tốt hơn cho mọi người trên toàn thế giới, Tập đoàn Ajinomoto đang theo đuổi mạnh mẽ việc nghiên cứu axit amin trên nhiều lĩnh vực.


Nội dung bạn có thể thích

Axit amin là gì?

Axit amin là gì?

Axit amin cần thiết cho mọi sinh vật, từ vi sinh vật đến con người. Tất cả các cơ thể sống đều chứa 20 loại axit amin giống nhau. Axit amin là gì ...

Ăn uống lành mạnh với axit amin Aspartate

Làm thế nào các axit amin có thể giải quyết các thách thức về sức khỏe và dinh dưỡng của thế giới

Ngày nay chúng ta nghe rất nhiều về axit amin. Nhưng có lẽ nhiều người trong chúng ta không hiểu chúng hoạt động như thế nào hoặc mối liên hệ của chúng với con người ...

Năng lượng axit amin

Video: Axit amin quan trọng như thế nào đối với đời sống con người

Sức mạnh của axit amin Giải thích cách axit amin quan trọng đối với cuộc sống con người.