Nhóm Ajinomoto Tạo Giá trị Chia sẻ (ASV)

Mô hình tạo giá trị ASV

ASV tạo ra một chu trình đạo đức (chu trình ASV) tái tạo lại giá trị kinh tế được tạo ra từ việc giải quyết các vấn đề xã hội thông qua các hoạt động kinh doanh của Tập đoàn trong các hoạt động kinh doanh trong tương lai, từ đó góp phần giải quyết các vấn đề xã hội hơn nữa. Bằng cách này, ASV đại diện cho một sáng kiến ​​chiến lược nhằm thực hiện tăng trưởng bền vững. Thông qua việc thực hiện liên tục chu trình ASV, Tập đoàn sẽ nâng cao giá trị doanh nghiệp bằng cách tích lũy giá trị vào thương hiệu doanh nghiệp.

Video liên quan: