By Numbers

Tập đoàn Ajinomoto theo những con số

Câu chuyện của Tập đoàn Ajinomoto bắt đầu vào năm 1909 khi họ tung ra AJI-NO-MOTO®, gia vị umami đầu tiên trên thế giới. Sau thành công của sản phẩm đầu tiên, Tập đoàn đều đặn mở rộng hoạt động kinh doanh với mong muốn áp dụng những thế mạnh độc đáo của mình để giúp giải quyết các vấn đề xã hội bằng cách đóng góp vào thực phẩm và sức khỏe. Thông qua các hoạt động kinh doanh thực phẩm và AminoScience, Tập đoàn đặt mục tiêu trở thành Công ty Đặc sản Toàn cầu Chính hãng đạt được sự tăng trưởng bền vững bằng cách đóng góp cho cuộc sống khỏe mạnh và một hành tinh khỏe mạnh.

Video Công ty Tập đoàn Ajinomoto

Video hồ sơ công ty: Tìm hiểu về Tập đoàn Ajinomoto