Bốn lĩnh vực tăng trưởng để giải quyết các vấn đề xã hội

Bốn lĩnh vực tăng trưởng để giải quyết các vấn đề xã hội

Cấu trúc của ngành công nghiệp đang trải qua những thay đổi to lớn trong một phong trào toàn cầu nhằm giải quyết các vấn đề xã hội toàn cầu. Tập đoàn Ajinomoto đã xác định các xu hướng lớn mà chúng tôi thấy sẽ ảnh hưởng đến ngành của chúng tôi đến năm 2030 và xa hơn nữa, đồng thời xác định bốn lĩnh vực tăng trưởng mà chúng tôi có thể sử dụng tốt nhất hoạt động kinh doanh của mình để giải quyết các vấn đề xã hội và thực hiện tầm nhìn của mình.

Tầm nhìn của chúng tôi hiện thực hóa thông qua bốn lĩnh vực tăng trưởng

Sử dụng doanh nghiệp của chúng tôi để cùng tạo ra giá trị với cộng đồng địa phương và người tiêu dùng vì sự thịnh vượng của trái đất, xã hội và con người

Công nghệ xanh

Theo đuổi sự đổi mới trong chu trình sinh học sản xuất axit amin và các doanh nghiệp đóng góp cho hệ thống thực phẩm

Chúng tôi sẽ làm việc để tạo ra các chu trình sinh học sản xuất axit amin không chỉ trung hòa carbon mà còn âm tính carbon và tạo ra các doanh nghiệp đóng góp cho hệ thống thực phẩm bền vững.

Chúng tôi hiện đang phát triển một quy trình sinh học bền vững cho phép sản xuất axit amin không có carbon và carbon âm, các kỹ thuật sản xuất thịt mới như protein không khí và thịt nuôi cấy cũng như các sản phẩm thực phẩm tốt cho sức khỏe và có ý thức về môi trường.

Chăm sóc sức khỏe

Thiết kế các doanh nghiệp định hướng giải pháp cho các phương thức đánh giá và chăm sóc y tế mới

Chúng tôi đang phát triển các doanh nghiệp định hướng giải pháp dự đoán các phương thức đánh giá và chăm sóc y tế mới. Điều này bao gồm hoạt động kinh doanh liệu pháp tế bào và sinh học hàng đầu của chúng tôi, một phần trong quá trình chuyển đổi mô hình kinh doanh của chúng tôi.

Chúng tôi đang đặt mục tiêu đạt được những tiến bộ căn bản trong y học cá nhân hóa và phương pháp điều trị các bệnh nan y vào năm 2030. Từ đó, chúng tôi hướng tới các giải pháp phòng ngừa bệnh tật giúp dự đoán và tránh nguy cơ mắc bệnh ở cấp độ cá nhân hóa, nhằm giúp kéo dài tuổi thọ khỏe mạnh hơn nữa .

Thực phẩm và sức khỏe

Đóng góp cho sức khỏe tinh thần và thể chất và hạnh phúc thông qua thực phẩm

Chúng tôi đang nhắm đến việc đóng góp vào các giải pháp sức khỏe, cá nhân hóa và cảm giác thích thú trong lĩnh vực kinh doanh thực phẩm. Điều này bao gồm dinh dưỡng cá nhân và các doanh nghiệp mới cung cấp cho người tiêu dùng những trải nghiệm thú vị về thực phẩm, cả hai đều là một phần trong quá trình chuyển đổi mô hình kinh doanh của chúng tôi.

Chúng tôi dự định nâng cao trải nghiệm của khách hàng bằng cách cho phép hành trình ẩm thực thông qua lập thực đơn, mua sắm, chuẩn bị thức ăn và ăn uống chung, đồng thời giúp mọi người nhận ra sức khỏe thông qua việc dễ dàng tiếp cận các sản phẩm và dịch vụ đáp ứng sở thích cá nhân và nhu cầu sức khỏe của họ.

Công nghệ Thông tin và Truyền thông

Theo đuổi tăng trưởng bền vững, nhanh chóng trong kinh doanh vật liệu điện tử của chúng tôi

Chúng tôi đang hướng tới tăng trưởng bền vững, nhanh chóng trong lĩnh vực vật liệu điện tử, một trong sáu hoạt động kinh doanh cốt lõi của chúng tôi.

Với sự ra đời của một xã hội song sinh kỹ thuật số*, nơi mọi thứ trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta đều được liên kết với dữ liệu, chúng ta đang thúc đẩy công nghệ quang học, lượng tử, điện toán thần kinh và các công nghệ xử lý tương lai khác, đồng thời phát triển doanh nghiệp về vật liệu điện tử cho truyền thông quang học.

* Một đại diện ảo trong không gian ảo của các đối tượng hoặc quá trình trong thế giới thực.