Bốn lĩnh vực tăng trưởng

Tập đoàn Ajinomoto đang đặt mục tiêu hoàn thành tầm nhìn của mình đến năm 2030 và hơn thế nữa bằng cách định hướng các sản phẩm thực phẩm hiện tại và hoạt động kinh doanh AminoScience của mình hướng tới bốn lĩnh vực tăng trưởng mà chúng tôi kỳ vọng sẽ có sự tăng trưởng thị trường dài hạn liên tục, nơi chúng tôi có thể tạo ra giá trị xã hội hấp dẫn và nơi chúng tôi có thể tận dụng tối đa “Khoa học Amino” của chúng tôi. Chúng tôi đang tái tập trung vào các lĩnh vực mục tiêu kinh doanh của mình và tập trung đầu tư nguồn lực quản lý của Tập đoàn Ajinomoto vào bốn lĩnh vực tăng trưởng là Chăm sóc sức khỏe, Thực phẩm & Sức khỏe, CNTT và Xanh.

Hoạt động kinh doanh của Tập đoàn Ajinomoto
Hoạt động kinh doanh của Tập đoàn Ajinomoto
Ăn ngon, sống khỏe.

Chăm sóc sức khỏe

Góp phần thúc đẩy điều trị và phòng ngừa và giúp kéo dài tuổi thọ khỏe mạnh

Chúng tôi đang sử dụng “AminoScience” để hiểu sâu sắc về cơ thể con người và tạo ra các phương thức trị liệu nhằm nâng cao việc điều trị và phòng ngừa y tế, đồng thời góp phần mang lại cuộc sống lâu dài hơn, khỏe mạnh hơn.

Thực phẩm & Sức khỏe

Góp phần mang lại hạnh phúc và sự thỏa mãn bản thân thông qua thực phẩm

Với mô hình kinh doanh mới sử dụng “AminoScience”, chúng tôi có thể kết nối với tất cả người tiêu dùng để cung cấp các món ăn và dịch vụ ngon miệng. Mục tiêu của chúng tôi là cung cấp các sản phẩm và dịch vụ nâng cao sức khỏe, giá trị dinh dưỡng và hạnh phúc.

Công nghệ Thông tin và Truyền thông

Góp phần thúc đẩy chất bán dẫn cho một xã hội thông minh

Chúng tôi đang áp dụng “AminoScience” để đổi mới chất bán dẫn nhanh hơn với tác động môi trường thấp hơn và cải thiện phúc lợi của người tiêu dùng trong một xã hội thông minh.

Công nghệ xanh

Tạo ra các tiêu chuẩn thực phẩm mới và chuyển đổi sang xe đạp sinh học dựa trên tái chế

Chúng tôi đang tạo ra các tiêu chuẩn thực phẩm mới cho thế hệ tương lai và giảm tác động đến môi trường. Chúng tôi đang áp dụng “AminoScience” để hiện thực hóa một xã hội và hành tinh bền vững thông qua quá trình chuyển đổi sang xe đạp sinh học dựa trên tái chế với ít tác động đến môi trường hơn.