Khả Năng Tiếp Cận

Tập đoàn Ajinomoto cam kết minh bạch thông tin và truyền thông. Chúng tôi đã cố gắng thiết kế và xây dựng trang web này để nó có thể truy cập được trên mọi thiết bị, phù hợp với tiêu chí thành công Cấp AA như được mô tả trong World Wide Web Consortium's (W3C) Nguyên tắc Sáng kiến ​​Hỗ trợ Truy cập Web (WAIG).

Chúng tôi sẽ tiếp tục đảm bảo rằng trang web của chúng tôi vẫn tuân thủ các tiêu chí thành công của WAIG Cấp AA. Nếu vì bất kỳ lý do nào mà bạn gặp sự cố khi truy cập nội dung trên trang web, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Thay đổi cài đặt trên thiết bị của bạn

Bằng cách thay đổi cài đặt trên máy tính, điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng, bạn có thể tùy chỉnh cách bạn trải nghiệm trang web của chúng tôi để phù hợp hơn với nhu cầu của bạn. Ví dụ: bạn có thể thay đổi kích thước phông chữ (xem bên dưới).

Để biết thêm thông tin về cách thay đổi cài đặt trợ năng trên máy tính, điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng của bạn, vui lòng truy cập https://mcmw.abilitynet.org.uk.

Cỡ chữ

Windows

  • Để tăng kích thước phông chữ, hãy giữ phím Điều khiển và nhấn +

  • Để giảm kích thước phông chữ, hãy giữ phím Điều khiển và nhấn -

  • Để trả lại kích thước phông chữ về bình thường, hãy giữ Control và nhấn 0

Mac

  • Để tăng kích thước phông chữ, hãy giữ phím Command và nhấn +

  • Để giảm kích thước phông chữ, hãy giữ phím Command và nhấn -

  • Để kích thước phông chữ trở lại bình thường, hãy giữ phím Command và nhấn 0

JavaScript

JavaScript là một ngôn ngữ lập trình cho phép các tính năng tương tác của trang web này hoạt động như dự kiến. Để trải nghiệm đầy đủ trang web của chúng tôi, hãy đảm bảo JavaScript được bật trong cài đặt trình duyệt của bạn.

Hầu hết các trình duyệt đã được kích hoạt JavaScript. Tuy nhiên, nếu vì lý do nào đó JavaScript bị tắt cho trình duyệt của bạn, bạn có thể thay đổi cài đặt để bật JavaScript. Để tìm hiểu cách thực hiện, hãy truy cập trang web của công ty trình duyệt của bạn và tìm kiếm “Bật JavaScript”.