Video : Axit amin có thể giải quyết những thách thức về sức khỏe và dinh dưỡng của thế giới như thế nào

Nhận thức được khả năng vô hạn của axit amin, Tập đoàn Ajinomoto đang theo đuổi mạnh mẽ việc nghiên cứu axit amin trên nhiều lĩnh vực. Chika Morishima, nhân viên truyền thông giải thích cách các axit amin có thể giải quyết các thách thức về sức khỏe và dinh dưỡng trên thế giới.

The Ajinomoto Group is contributing to the well-being of all human beings,
our society and our planet with "AminoScience".


Nội dung bạn có thể thích

Axit amin là gì?

Axit amin là gì?

Axit amin rất cần thiết cho mọi sinh vật, từ vi khuẩn đến con người. Tất cả cơ thể sống đều chứa 20 loại axit amin giống nhau. Axit amin là gì?

Ăn uống lành mạnh với axit amin Aspartate

Làm thế nào các axit amin có thể giải quyết các thách thức về sức khỏe và dinh dưỡng của thế giới

Ngày nay chúng ta nghe rất nhiều về axit amin. Nhưng nhiều người trong chúng ta có lẽ không hiểu cách chúng hoạt động hoặc mối liên hệ của chúng với sức khỏe con người. ...