Sức mạnh của axit amin

Axit amin, vật liệu và công nghệ mới thu được thông qua nghiên cứu axit amin, làm cho thức ăn ngon hơn, thúc đẩy tăng trưởng, phát triển và phục hồi, đồng thời hỗ trợ sức khỏe thể chất. Tập đoàn Ajinomoto đang sử dụng các chức năng này để giải quyết các thách thức về sức khỏe và dinh dưỡng trên toàn thế giới liên quan đến thói quen ăn uống và lão hóa.

Khả năng của các axit amin là vô tận. Tập đoàn Ajinomoto đang góp phần mang lại cuộc sống khỏe mạnh hơn bằng cách mở ra sức mạnh của các axit amin.